Ath-sgrùdadh Survey PRAEG 2021

Ann an 2021, chuidich buill Survey PRAEG na buidhnean coimhearsnachd aca gu £7,252 a thogail! Abair oidhirp còmhla ann am bliadhna eile far an robh gnìomhachdan le daoine a’ frithealadh air an cuibhreachadh, ach chan eil e air stad a chur air daoine bho bhith a’ com-pàirteachadh an spiorad coimhearsnachd ann an dòighean eile. Cuideachd, thug buill gu fialaidh seachad £822 de an duaisean gu carthannasan ainmichte, a’ cuideachadh an oidhirpean gu buannachd dhaoine eile. Ann an 2021 phàigh Survey PRAEG a-mach £10,938 de eàrlasan bùtha dìreach mar thoradh air a bhith a’ roinn ur beachdan air na meadhanan a tha rim faotainn agaibh.

Tha sinn a-nis a’ coimhead air adhart ri 2022 agus gach nì a tha ro Survey PRAEG agus a bhuill, tapadh leibh airson a bhith nur pàirt dheth!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig