Buannaichean Crannchur Duaise na Càisge 2023

Meal a naidheachd air Karen à Glaschu agus Seumas à Eilean Leòdhais, buannaichean crannchur na Càisge.

Feuch gun còrd na seoclaidean ribh!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig