Buannaichean Crannchur Na Nollaige 2022

Fios-labhairt – buannaichean a’ chrannchuir duaise

Tha an t-àm ann duais a thoirt do ar buannaichean soirbheachail anns a’ chrannchur Nollaige 2022 aig Suirbhidh PRAEG.

Meal-a-naidheachd air Elizabeth à Earra-Ghàidheal, Lorna à Steòrnabhagh agus John à Dùn Èideann – buannaichean nan eàrlasan bùtha – tha sinn an dòchas gun còrd e ribh a bhith gan cosg.

Taing do ar buill uile airson com-pàirt a ghabhail, agus cumaibh sùil a-mach airson an ath chrannchur duaise!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig