Buannaichean Crannchur na Nollaige

Meal a naidheachd air Alasdair à Glaschu agus Màrtainn à Inbhir Àir, a bhuannaich eàrlasan Love2shop luach £25 anns a’ chrannchur dhuaisean againn o chionn ghoirid. Tha sinn an dòchas gun còrd ur duaisean ribh.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig