Crannchur

Meal a naidheachd do Kathryn bhon Ghàidhealtachd a ghlèidh eàrlas fiach £100 aig Caledonian Mac a’ Bhruthainn  anns a’ chrannchur mu dheireadh againn. Tha sinn an dochas gun bidh deagh thuras agaibh.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig