Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr

Bu mhath leis an sgioba aig Suirbhidh PRAEG taing a thoirt do na buill agus com-pàirtichean coimhearsnachd againn uile airson ur taic tron bhliadhna 2017, agus tha sinn a’ guidhe Nollaig Chridheil dhuibh agus Bliadhna Mhath Ùr.  

Gus nach cuir sinn dragh oirbh tro na saor-làithean, cuiridh sinn an t-suirbhidh Nollaig thugaibh ro-làimh, mar sin cumaibh sùil air a’ phost agus air na puist-d agaibh!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Instagram