Ùrachadh Fios Prìobhaideachd / Cumhachan is Cùmhnantan

Mar phàirt de ar n-oidhirpean leantainneach air follaiseachd a leasachadh a thaobh mar a tha sinn a’ cleachdadh ur dàta phearsanta, a’ cumail an fhiosrachaidh agaibh sàbhailte agus a’ leantainn nan stiùiridhean as ùire air dìon dàta, tha sinn air ar Fios Prìobhaideachd agus Cumhachan is Cùmhnantan ùrachadh.

Tha ar Fios Prìobhaideachd ag innse mar a tha sinn a’ cleachdadh, stòradh agus a’ dìon an fhiosrachaidh a tha sinn a’ tional mur deidhinn, cò leis a roinneas sinn an dàta agaibh agus ur Còraichean Prìobhaideachd. Mar as àbhaist, fuirichidh am fiosrachadh pearsanta uile dìomhair agus tèarainte, agus tha Survey PRAEG a’ leantainn air adhart a’ barantachadh neo-ainmeachd agus dìomhaireachd do bhuill.

Cliogaibh AN SEO gus am Fios Prìobhaideachd ùraichte a leughadh.

Tha ar Cumhachan is Cùmhnantan a’ toirt fios mu na cumhachan, riaghailtean agus stiùiridhean a thaobh giùlan cothromach a tha aig buill ri leantainn, a thuilleadh air fiosrachadh mu ar suirbhidhean agus duaisean.

Cliogaibh AN SEO gus na Cumhachan is Cùmhnantan ùraichte a leantainn.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig