Tens Sunglasses

Meal a naidheachd gu C.NicLeòid à Leòdhas a ghèlidh speuclairean grèine Tens. Tha mi an dòchas gun còrd iad ribh

Cumaibh sùil a-mach airson an ath chrannchur a bhitheas againn

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Instagram