Ùr-fhiosrachadh do Bhuill Puist (08/2020)

Mar thoradh air an t-suidheachadh le Covid-19  cho-dhùin sinn sguir a chur a-mach suirbhidhean tron phost.

Bha cuid dhe na buill againn a tha an sàs ann an Survey PRAEG tron phost air a bhith a’ gabhail pàirt leis an rannsachadh againn air am fòn, agus tha cuid eile air a bhith a’ faighinn nan suirbhidhean air  post-d, no a’ gabhail fois bhuapa gus an tigeadh againn air tilleadh gu bhith gan cur air falbh tron post.

Bhon a tha na riaghailtean air atharrachadh, bidh  sinn beag air bheag a’ tilleadh gu bhith a’ cur air falbh suirbhidhean anns a’ phost  agus bidh an sgioba a’ faighneachd dhaibhsan aig a bheil ùidh, tilleadh gu bhith gan cur thuca.

Mar sgioba, bu mhath leinn taing a thoirt dhan a h-uile duine airson an taic tron àm neònach a tha seo.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.