’S urrain dhut am fiosrachadh atharrachadh gu furasta. Cuir thugainn post-d agus atharrachaidh sinne sin dhut.

Chan eil trioblaid ann a bhith ag atharrachadh d’ fhiosrachaidh. Dìreach cuir thugainn post-d leis an t-seòladh puist-d ceart, agus nì sinne an còrr.

Tha post-d le suirbhidh tric air fhaicinn na Spam. Mar sin, coimhead anns am folder Spam/Junk agad agus feuch a bheil e ann. Ma tha, atharraich an cead airson ’s gum faigh thu post-d bho praeg@surveypraeg.com

Bidh an t-suirbhidh air-loidhne a’ dol a-mach a h-uile feasgar Diluain. Far loidhne, bu chòir dhut an t-suirbhidh fhaighinn Disathairne.

Nuair a gheibh thu an t-suirbhidh gach Diluain, tha agad gu Didòmhnaich an dèidh sin airson crìoch a chur air. Bidh deit air an t-suirbhidh a chuireas sinn thugad tron phost ag innse cuin a dh’fheumas sinn fhaighinn air ais.

Faodaidh tu a dhol air ais agus do fhreagairtean atharrachadh fhad ’s a tha thu a’ dèanamh na suirbhidh, ach aon uair ’s gu bheil thu air a cur a-steach cha ghabh a fosgladh a-rithist.

Tha! Cuiridh sinn thugad post-d gach seachdain, ged a bhitheas tu air falbh, ach ma tha thu airson sguir airson greis, sgrìobh thugainn chun an fhiosrachaidh gu h-ìosal.

Tha na duaisean air am pàigheadh a-mach a h-uile 13 seachdainean. (Faic DUAISEAN airson tuilleadh fiosrachaidh mun seo) Ann an 2017/18 tha sinn a’ cumail ris a’ chlàr-ama seo:

  • Diluain an 2na latha den Fhaoilleach gu Didòmhnaich an 2na latha den Ghiblean 2017
  • Diluain an 3mh latha den Ghiblean gu Didòmhnaich an 2na latha den Iuchar 2017
  • Diluain an 3mh latha den Iuchar gu Didòmhnaich an 1ad latha den Dàmhair 2017
  • Diluain an 2na latha den Dàmhair gu Didòmhnaich an 31mh latha den Dùbhlachd 2017
  • Diluain a 1ad latha den Fhaoilleach gu Didòmhnaich an 2na latha den Ghiblean 2018

Faodaidh tu am pannal fhàgail aig àm sam bith. Ma tha thu airson am pannal fhàgail chan eil agad ach sgrìobhadh thugainn leis an fhiosrachadh gu h-ìosal. Faodaidh tu tilleadh aig àm sam bith.

Mura deach agad air na bha thu ag iarraidh a lorg anns an earrann Cheistean Bitheanta gu h-àrd, feuch gun cuir thu post-d gu praeg@surveypraeg.com

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig