Naidheachdan aig Survey PRAEG

Ath-sgrùdadh 2023

Tha an t-àm ann a dhol thairis air cùisean na bliadhna an-uiridh agus taing a thoirt do ar buill iongantach ann an Suirbhidh PRAEG airson ar suirbhidhean a lìonadh agus ur beachdan a roinn leinn. Tha sibh air cuideachadh le TBh, rèidio, agus meadhanan air-loidhne ann an Alba a chumadh mu choinneamh an ama ri teachd.


Cùm a’ leughadh »

->

Sgeama Buidheann coimhearsnachd

Tha sinne aig Survey PRAEG airson beagan cuideachadh a thoirt dhan na coimhearsnachdan gàidhlig againn. Mu tha thu ann an còmhlan pìoba, còisir, club spòrs no a sàs ann an buidheann sam bith carson nach gabh sibh pàirt ann an sgeama buidhean coimhearsnachd a th’againn.

->

Molaibh caraid agus gheibh an dithis agaibh eàrlais butha

Instagram