Naidheachdan aig Survey PRAEG

Sgeama Buidheann coimhearsnachd

Tha sinne aig Survey PRAEG airson beagan cuideachadh a thoirt dhan na coimhearsnachdan gàidhlig againn. Mu tha thu ann an còmhlan pìoba, còisir, club spòrs no a sàs ann an buidheann sam bith carson nach gabh sibh pàirt ann an sgeama buidhean coimhearsnachd a th’againn.

->

Molaibh caraid agus gheibh an dithis agaibh eàrlais butha

Instagram