Naidheachdan aig Survey PRAEG

Ath-sgrùdadh 2023

Tha an t-àm ann a dhol thairis air cùisean na bliadhna an-uiridh agus taing a thoirt do ar buill iongantach ann an Suirbhidh PRAEG airson ar suirbhidhean a lìonadh agus ur beachdan a roinn leinn. Tha sibh air cuideachadh le TBh, rèidio, agus meadhanan air-loidhne ann an Alba a chumadh mu choinneamh an ama ri teachd.


Cùm a’ leughadh »

->

Molaibh caraid agus gheibh an dithis agaibh eàrlais butha

Instagram