Naidheachdan aig Survey PRAEG

Ath-sgrùdadh Survey PRAEG 2021

Ann an 2021, chuidich buill Survey PRAEG na buidhnean coimhearsnachd aca gu £7,252 a thogail! Abair oidhirp còmhla ann am bliadhna eile far an robh gnìomhachdan le daoine a’ frithealadh air an cuibhreachadh, ach chan eil e air stad a chur air daoine bho bhith a’ com-pàirteachadh an spiorad coimhearsnachd ann an dòighean eile.


Cùm a’ leughadh »

->

Molaibh caraid agus gheibh an dithis agaibh eàrlais butha

Instagram