Ath-sgrùdadh 2023

Tha an t-àm ann a dhol thairis air cùisean na bliadhna an-uiridh agus taing a thoirt do ar buill iongantach ann an Suirbhidh PRAEG airson ar suirbhidhean a lìonadh agus ur beachdan a roinn leinn. Tha sibh air cuideachadh le TBh, rèidio, agus meadhanan air-loidhne ann an Alba a chumadh mu choinneamh an ama ri teachd.

Tha measgachadh de dh’oidhirpean bhon dà chuid, ar buill fad-amail agus ar buill ùra ann an Suirbhidh PRAEG, a’ ciallachadh gun do bhuilich sinn sùim mìorbhaileach luach £9,934 de dh’eàrlasan bùtha ann an 2023. Tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh a bhith gan cosg!

Taing do ghnìomhachd ar buill, tha £578 air a thoirt do ar carthannasan ainmichte gus daoine eile ann an Alba agus an RA a chuideachadh: Age Scotland, Scottish SPCA agus Cancer Research UK. Ma bhios tu airson do sheòrsa duaise atharrachadh gu tabhartas carthannais, cuir post-d chun na sgioba againn aig praeg@surveypraeg.com.

Na dìochuimhnicheadh sinn mu ar sgeama togail-airgid coimhearsnachd. Ann an 2023, thog buill iomlan de £6,667 do bhuidhnean coimhearsnachd gnìomhach air feadh Alba – ’s math a rinn sibh uile a thog airgead do ur buidheann coimhearsnachd ionadail, comann, no buidheann spòrs sa bhliadhna a dh’fhalbh! A bheil thu fhèin no a bheil cuideigin a dh’aithnicheas tu mar phàirt de bhuidheann coimhearsnachd? Am bu thoigh leat beagan airgid a bharrachd a thogail don bhuidheann agad aig an taigh? Cuir post-d gu praeg@surveypraeg.com airson fiosrachadh mu dheidhinn mar a dh’fhaodadh Suirbhidh PRAEG do chuideachadh le d’ oidhirpean.

Bha bliadhna dhripeil againn de chrannchuran duaise, ag ainmeachadh mòran a bharrachd de bhuannaichean. Am measg nan duaisean bha Àmhainn Ooni Pizza, eàrlasan bùtha, agus cairt tiodhlaic Scotland Loves Local. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri duaisean a thoirt do mhòran a bharrachd agaibh ann an 2024. Cuimhnich air ar leantainn air ar n-ùrlaran mheadhanan sòisealta gus cumail suas ri naidheachdan mu ar crannchuran duaise ùra (@surveypraeg).

Taing do ar buill uile airson ar suirbhidhean a lìonadh agus ar cuideachadh le ar rannsachadh ann an 2023, tha sinn a’ cur meas mòr air gach aon fhreagairt – seo gu 2024!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Buannaiche Crannchur Duaise na Nollaige 2023

Tha a’ Bhliadhna Ùr an seo, mar sin tha an t-àm ann duais crannchur Nollaige 2023 aig Survey PRAEG a thoirt do ar buannaiche.

Mealadh naidheachd air Aaliyah à Glaschu, buannaiche na cairt tiodhlaic £50 Scotland Loves Local – tha sinn an dòchas gun còrd barganan an Fhaoillich riut.

Taing mhòr do na buill uile airson pàirt a ghabhail, agus cumaibh sùil a-mach airson ar duaisean crannchuir ann an 2024!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Buannaichean Crannchur Duaise Samhraidh 2023

Tha e air còrdadh rinn a bhith a’ cluinntinn mu dè bha thu a’ coimhead agus ag èisteachd as t-samhradh – taing do gach neach a ghabh pàirt nar crannchur duaise samhraidh 10 seachdainean againn! Tha sinn deiseil airson na buannaichean ainmeachadh.

Iseabail às a’ Ghàidhealtachd
John à Lannraig a Tuath
Pamela às a’ Ghàidhealtachd
Sìne à Glaschu
Megan à Inbhir Nis
Críostóir à Glaschu
Iona às a’ Ghàidhealtachd
Michael às a’ Ghàidhealtachd
Cairistiona às a’ Ghàidhealtachd
Mechthild às a’ Ghàidhealtachd

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh a bhith a’ cosg ur n-eàrlasan tron t-samhradh!

Coimhead a-mach airson tuilleadh chrannchuran duaise aig Survey PRAEG a’ tighinn ann an 2023.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Ùrachadh Fios Prìobhaideachd / Cumhachan is Cùmhnantan

Mar phàirt de ar n-oidhirpean leantainneach air follaiseachd a leasachadh a thaobh mar a tha sinn a’ cleachdadh ur dàta phearsanta, a’ cumail an fhiosrachaidh agaibh sàbhailte agus a’ leantainn nan stiùiridhean as ùire air dìon dàta, tha sinn air ar Fios Prìobhaideachd agus Cumhachan is Cùmhnantan ùrachadh.

Tha ar Fios Prìobhaideachd ag innse mar a tha sinn a’ cleachdadh, stòradh agus a’ dìon an fhiosrachaidh a tha sinn a’ tional mur deidhinn, cò leis a roinneas sinn an dàta agaibh agus ur Còraichean Prìobhaideachd. Mar as àbhaist, fuirichidh am fiosrachadh pearsanta uile dìomhair agus tèarainte, agus tha Survey PRAEG a’ leantainn air adhart a’ barantachadh neo-ainmeachd agus dìomhaireachd do bhuill.

Cliogaibh AN SEO gus am Fios Prìobhaideachd ùraichte a leughadh.

Tha ar Cumhachan is Cùmhnantan a’ toirt fios mu na cumhachan, riaghailtean agus stiùiridhean a thaobh giùlan cothromach a tha aig buill ri leantainn, a thuilleadh air fiosrachadh mu ar suirbhidhean agus duaisean.

Cliogaibh AN SEO gus na Cumhachan is Cùmhnantan ùraichte a leantainn.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Cuireadh do Dhaoine Òga ann an Alba pàirt a ghabhail ann an Rannsachadh Mheadhanan

Tha Pannal Rannsachaidh Amhairc agus Èisteachd na Gàidhlig a’ sireadh dhaoine òga aois 16-24 bho air feadh Alba gus ceisteachain a lìonadh mu phrògraman agus seirbheisean telebhisein.

Tha na ceisteachain seachdaineil luath agus furasta an lìonadh agus gheibh thu duais de eàrlasan Amazon, no faodaidh tu na duaisean agad a thoirt do charthannas. Ma tha thu nad bhall de bhuidheann coimhearsnachd (cluba spòrs, mar eisimpleir), iarr air do bhuidheann pàirt a ghabhail agus thèid agaibh air suas ri £1200 a chosnadh gach bliadhna.

Faodaidh tu na ceisteachain a’ lìonadh a-steach air-loidhne an-asgaidh.

Tha an rannsachadh air a dhèanamh le TRP Research às leth MG Alba.

Soidhnig suas aig www.surveypraeg.com no cuir fios gu Ann 07985583736

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig