Ath-sgrùdadh 2023

Tha an t-àm ann a dhol thairis air cùisean na bliadhna an-uiridh agus taing a thoirt do ar buill iongantach ann an Suirbhidh PRAEG airson ar suirbhidhean a lìonadh agus ur beachdan a roinn leinn. Tha sibh air cuideachadh le TBh, rèidio, agus meadhanan air-loidhne ann an Alba a chumadh mu choinneamh an ama ri teachd.

Tha measgachadh de dh’oidhirpean bhon dà chuid, ar buill fad-amail agus ar buill ùra ann an Suirbhidh PRAEG, a’ ciallachadh gun do bhuilich sinn sùim mìorbhaileach luach £9,934 de dh’eàrlasan bùtha ann an 2023. Tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh a bhith gan cosg!

Taing do ghnìomhachd ar buill, tha £578 air a thoirt do ar carthannasan ainmichte gus daoine eile ann an Alba agus an RA a chuideachadh: Age Scotland, Scottish SPCA agus Cancer Research UK. Ma bhios tu airson do sheòrsa duaise atharrachadh gu tabhartas carthannais, cuir post-d chun na sgioba againn aig praeg@surveypraeg.com.

Na dìochuimhnicheadh sinn mu ar sgeama togail-airgid coimhearsnachd. Ann an 2023, thog buill iomlan de £6,667 do bhuidhnean coimhearsnachd gnìomhach air feadh Alba – ’s math a rinn sibh uile a thog airgead do ur buidheann coimhearsnachd ionadail, comann, no buidheann spòrs sa bhliadhna a dh’fhalbh! A bheil thu fhèin no a bheil cuideigin a dh’aithnicheas tu mar phàirt de bhuidheann coimhearsnachd? Am bu thoigh leat beagan airgid a bharrachd a thogail don bhuidheann agad aig an taigh? Cuir post-d gu praeg@surveypraeg.com airson fiosrachadh mu dheidhinn mar a dh’fhaodadh Suirbhidh PRAEG do chuideachadh le d’ oidhirpean.

Bha bliadhna dhripeil againn de chrannchuran duaise, ag ainmeachadh mòran a bharrachd de bhuannaichean. Am measg nan duaisean bha Àmhainn Ooni Pizza, eàrlasan bùtha, agus cairt tiodhlaic Scotland Loves Local. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri duaisean a thoirt do mhòran a bharrachd agaibh ann an 2024. Cuimhnich air ar leantainn air ar n-ùrlaran mheadhanan sòisealta gus cumail suas ri naidheachdan mu ar crannchuran duaise ùra (@surveypraeg).

Taing do ar buill uile airson ar suirbhidhean a lìonadh agus ar cuideachadh le ar rannsachadh ann an 2023, tha sinn a’ cur meas mòr air gach aon fhreagairt – seo gu 2024!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Buannaiche Crannchur Duaise na Nollaige 2023

Tha a’ Bhliadhna Ùr an seo, mar sin tha an t-àm ann duais crannchur Nollaige 2023 aig Survey PRAEG a thoirt do ar buannaiche.

Mealadh naidheachd air Aaliyah à Glaschu, buannaiche na cairt tiodhlaic £50 Scotland Loves Local – tha sinn an dòchas gun còrd barganan an Fhaoillich riut.

Taing mhòr do na buill uile airson pàirt a ghabhail, agus cumaibh sùil a-mach airson ar duaisean crannchuir ann an 2024!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig